KNOBLAUCH-SOßE

Reis als Beilage Versch. Gem. & Knobl. Soße (leicht scharf)

Nr,; 46A

Nr. 46A Schweinefleisch 6,80

Nr. 56A Rindfleisch 7,20

Nr. 66A paniert Hühnerfl. 7,40

Nr. 76A knusprige Ente 8,20

Nr. 86A Garnelen 8,80

Nr. 96A Tofu 6,00

Nr. F6A paniert Seelachsfilet 7,60

Nr. MC16 5Sorten Fleisch 10,30